ПРІМАВЕРА


Наша місія

Сприяння та участь у розробці сучасної політики сталого використання водних та земельних ресурсів, розвитку сільських територій та інтегрованого управління водними та земельними ресурсами, результатом чого стане зміна принципів формування політики "зверху донизу" до залучення зацікавлених сторін та впровадження принципів «Людина, планета, прибуток» 

НАШЕ БАЧЕННЯ

Створення відкритого партнерського середовища із залученням зацікавлених сторін на різних рівнях

Основні напрями діяльності

Ініціювання, формулювання, співфінансування та координація міжурядових проектів та пілотних проектів з розвитку сільських територій, інтегрованого управління водними та земельними ресурсами  із залученням зацікавлених сторін

Сприяння створенню асоціацій водо- та землекористувачів на меліорованих територіях 

Започаткування місцевих діалогів із зацікавленими сторонами та створення багатосторонніх платформ на регіональному та місцевому рівнях

Сприяння розробці політики та законодавства

НАШІ ЦІННОСТІ

Ми постійно демонструємо професіоналізм, відкритість і повагу у спілкуванні, враховучи думку кожного 

OUR CURRENT ACTIVITIES